Personvernerklæring for statensinnleie.no og statenstomtesøk.no

Denne personvernerklæringen gjelder ved besøk på og bruk av nettsidene statensinnleie.no og statenstomtesøk.no. Statsbygg (org. no. 971 278 374) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på statensinnleie.no og statenstomtesøk.no. Spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger i statensinnleie.no og statenstomtesøk.no vil Statsbygg besvare på vegne av oss. Du kan kontakte Statsbygg på personvern@statsbygg.no

Personvern

Personvern er retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vi tar ditt personvern på alvor og vi behandler kun opplysninger i den grad det er nødvendig og vi har et gyldig rettslig grunnlag (jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f ). Vi etterstreber videre å sørge for at opplysningene vi behandler er korrekte, at de ikke kommer på avveie og at de er tilgjengelige for de av våre ansatte som har behov for tilgang. Du kan reservere deg mot at vi registrerer personopplysninger, men det kan medføre at vi er forhindret fra å gi deg tilgang til ønsket informasjon eller tjenester.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Nettsiden driftes av Knowit AS. Tjenesten Statens innleie og Statens tomtesøk er skybasert og er plassert i skyen hos Microsoft. For å måle bruk av sidene brukes et script og informasjonskapsel (cookie) fra analyseverktøyet Google Analytics. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Dersom du mener at Statsbygg ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.

Formål og behandling av personopplysninger

Formålet med databehandlingen er at Databehandleren skal kunne styre tilgangen til detaljert informasjon i statensinnleie.no og statenstomtesøk.no, og sikre at registrerte brukere har riktig tilgang til sin virksomhets data. Alle øvrige brukere som ikke blir tilknyttet en virksomhet defineres som «publikum». Statensinnleie.no og statenstomtesøk.no må aksesseres med innlogging via ID-porten som er en felles innloggingstjeneste for offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som blir håndtert i felles innlogging til offentlige tjenester. Bruk av ID-porten til innlogging minimerer datatilgang og sikrer at kun personer med norsk personnummer og e-ID får tilgang til nettløsningen. Utover tilgangsstyring, rollestyring og sikkerhet brukes opplysningene til analyse og sammenstilling av bruksmønster for å videreutvikle nettsidene og utbedre brukeropplevelsen.

Behandlingens art og hensikt

Personopplysninger samles gjennom innlogging via ID-porten og lagres i en skybasert plattform hos Microsoft. I tillegg samles anonymiserte personopplysninger via innsamling av informasjonskapsler.

Varighet

For alle slettes personopplysninger automatisk etter 5 dager med inaktivitet. For øvrige brukere slettes personopplysninger ved endringer av relasjonen til aktuell virksomhet eller ved utmelding fra Statens innleie/Statens tomtesøk av andre årsaker.

Type personopplysninger

Følgende opplysninger knyttet til person lagres i løsningen: Navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse (jobb), bilde. Opplysningene lagres for å tilby funksjonalitet i løsningen for Statens innleie/Statens tomtesøk.

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHETSTILTAK

Pseudonymiseringstiltak

For å måle bruk av sidene brukes et script og informasjonskapsel (cookie) fra analyseverktøyet Google Analytics. IP-adresse samles inn for å rapportere på geolokasjonsdata. IP-adressene anonymiseres slik at geolokasjonsdata ikke spores på bynivå.

Krypteringstiltak

Alt av kommunikasjon både inn til statensinnleie.no, statenstomtesøk.no og ut til eksterne tjenester er kryptert via https. Tilgang til serverne i Microsoft Azure skjer kun via krypterte kanaler. Det samme gjelder for serverne som kjører de forskjellige applikasjonene som ikke er tilgjengelige utenfra.

Tiltak for å sikre personopplysningenes fortrolighet

Tilgang til personopplysninger er begrenset til systemforvaltere av statensinnleie.no og statenstomtesøk.no. Hos underdatabehandleren er dette begrenset til 2 personer og hos databehandler skal det til enhver tid aldri være flere enn 5 systemforvaltere.

Andre datasikkerhetstiltak

Datatilgang er minimert via innlogging og ved at tilgang til data kun gjøres via API.

Bruk av data om leieobjektet til analyse

Statsbygg vil i tillegg til å bruke opplysningene om leieobjekter som legges inn til å vurdere svaret også kunne bruke opplysningene til å analysere leiemarkedet med hensyn på prisutvikling og andre analyser.