Tomtesøk

Statsbygg bistår statlige virksomheter ved søk av tomtearealer over hele Norge. På disse sidene har du løpende oversikt over aktive søk som du kan svare på.